۱۸ آذر ۱۳۸۹

اجرای کشا در پاریس فرانسه

کشا برای اجرای برنامه به Le Trianon در پاریس فرانسه رفته بود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي